Razvoj storitev ob poteh

Operacija »Razvoj storitev ob poteh«
Akronim: POTI

Vodilni partner operacije:
TIC MORAVSKE TOPLICE Kranjčeva 3
9226 Moravske Toplice

Partnerji operacije:
P1: PANON galerija vin, Metod Gutman
P2: DRUŠTVO TABORNIKOV ROD VESELI VETER
P3: SKUPINA VRTOVI PANONSKI, z.o.o.
P4: MEDENE ZGODBE, čebelarstvo, storitve, proizvodnja in trženje, Mojca Anzeljc s.p. P5: Center za razvoj trajnostne družbe z.o.o.
P6: Igor Camplin – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
P7: Tomaž Gregorec – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Obdobje izvajanja operacije: 1.5.2021 - 30.11.2022

Namen:
Proje
kt je nastal iz potrebe, da se označi in okrepi ponudba ob Evropski kulturni poti Sv. Martina, ki ima vsako leto več obiskovalcev, a ponudba ne sledi obisku.
Ob tem se v prostoru umeščajo nove evropske poti, kot so Evropske kulturne poti Reformacije, Eurov
elo 13 in Evropska pešpot 7.
Projekt omogoča razvoj in izvajanje vsebin ter spodbuja k oblikovanju novih 
projektov za razvoj ponudbe ob Kulturni poti sv. Martina, Poteh Reformacije, Eurovelo 13, Evropski pešpoti E-7 in navezujočih se poteh.
Gre za poslovno priložnost za ponudnike ob 
poteh, ki ponujajo hrano, namestitvene kapacitete, tradicionalne izdelke, spominke, itd.
S povezovanjem ponudbe bo projekt pripomogel k ohranjanju tradicije kmetovanja, vinogradništva, tradicionalne in umetnostne obrti, pestrosti naravnega okolja ter k spodbujanju zasaditve tradicionalnih lugašev z tradicionalnimi in ekološkimi sortami vinske trte. Predstavitev razvoja biološkega vinogradništva, možnosti predelave grozdja in uporabevinske trte ter medu kot naravnega zdravila, pa spodbuja k nadaljnjemu razvoju produktov podeželja ob poteh.

Cilji operacije:
S pomočjo projekta se želi spodbuditi ponudbo in povpraševanje po lokalni hrani, spodbuditi zero west ponudbo in povpraševanje ter animirati prebivalce za preživljanje prostega časa v naravi, ki ga bo dopolnjen in obnovljen informacijski in usmerjevalni sistem omogočil ter odprl poti, predvsem Pot sv. Martina, Pot reformacije, Eurovelo 13 in E in točke preživljanja prostega časa (razvoj gostom prijazne točke). Skozi projekt se želimo obogatiti, z novim znanjem invedenjem ter le-to predati potrošnikom, obiskovalcem in turistom. Lastnike vinogradov želimo spodbuditi k temu, da ne opuščajo vinograde in razmislijo o alternativnih možnostih (samorodnice, izdelki iz grozdja, vinska trta kot zdravilo, izdelki iz lesa trte..). Prva tako želimo opozoriti na pomen čebele v kmetijstvu ter povezati lokalno ponudbo preko portala in okrepiti prodajo lokalnih izdelkov. Z razvojem ponudbe ob kulturni poti sv. Martina, Poti reformacije, Eurovelo 13 v navezavi z obstoječimi potmi omogočiti razvoj obstoječih in novih storitev.

Aktivnosti projekta:
Izboljšan informacijski in usmerjevalni sistem o tematskih poteh/poti in turistična ponudba
Vzpostavitev temeljev za razvoj sonaravnega vinogradništva
Vzpostavitev servisa ob poteh
Povezovanje lokalne ponudbe, trženje in vključevanje v turistično ponudbo

Pričakovani rezultati:
Evidentirani in povezani produkti in storitve, ki bodo temeljili na povezovanju naravnih, kulturnih, zgodovinskih ali kulinaričnih prednosti območja.
Izobraževalni in posvetovalni dogodki za vinogradnike
Razvoj zero west ponudbe
Testno naročanje hrane iz lokacij vključenih ponudnikov turističnih nastanitvenih kapacitet

Igor Camplin - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, bo v okviru projekta na Kmetiji Camplin vzpostavil in notranje opremil demonstracijski prostor, kjer se bodo izvajale degustacije, predstavitve in učno izobraževalne vsebine. Kmetija bo s tem razširila svojo ponudbo, kakor tudi ustvarila dodatno podporno infrastrukturo in storitve za turiste in lokalno prebivalstvo.

Celotna vrednost operacije v EUR: 242.973,53 EUR Znesek sofinanciranja v EUR: 167.386,02 EUR

Povezave:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
Program razvoja podeželja (PRP)
LAS Goričko 2020