Vino

Vino se prične delati že v vinogradu, kjer je treba z različnimi ukrepi v rastni dobi skrbno negovati tako listno površino, kot količino pridelka. Ob trgatvi ločimo prizadete in nedozorele jagode od zdravih, saj lahko le tako dosežemo pravo kakovost vina.

Pridobljeno teoretično znanje smo izpopolnili s praktičnim znanjem in skozi leta Vam lahko ponudimo kakovostno vino. V ponudbi imamo polsuho in suho kakovostno točeno sortno ali mešano vino.

Uživanje vina v zmernih količinah ugodno deluje na zdravje.

Znani enolog je nekoč dejal: »Dajte mi najboljše grozdje na svetu in naredil bom najboljše vino na svetu.«
Znani rek: Pij malo, pij dobro.